Οι Περσίδες διαχωρίζονται σε οριζόντιες ή κατακόρυφες και αλουμινίου ή ξύλινες.  Η δυνατότητα περιστροφής των φύλλων, επιτρέπει το παιχνίδι με το φως στο χώρο,καθώς επίσης βοηθάει  για να ελέγχεται η σκίαση και η ορατότητα.