Διατίθεται σε:

  • 3 πάχη: 0,60mm-0,80mm-1,00mm
  • 5 πλάτη:0,80mm-1,00mm-1,50mm-160mm ύψος

Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη, με UV προστασία και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.