• Το ελαιόπανο είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο άριστης ποιότητας, με βάρος 100 gr/m2, με ενίσχυση περιμετρικά και παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη συσκευασία τροφίμων.
  • Κατασκευάζεται σε διαστάσεις 4Χ6, 4Χ8, 5Χ8, 5Χ10, 6Χ10,6Χ12, 7Χ12, 8Χ12, 8Χ14.
  • Χρησιμοποιείται για τη συγκομιδή και τη μεταφορά του ελαιοκαρπού.