Διατίθεται σε σωλήνα για επικάλυψη όλου του φυτού σε διαστάσεις (0,80-1,60)Χ1.00m και σε επίπεδο ύφασμα για μεγάλες ανοικτές καλλιέργειες ή δένδρα σε διαστάσεις (2,20-3,20-4-12)Χ250m.Έχει βάρος περίπου 20gr.