Κατασκευή και επισκευή διχτυοκλωβών ιχθυοκαλλιέργειας όλων των τύπων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παραγωγικής μονάδας.Επίσης,δίχτυα εξαλίευσης και διαλογής που χρησιμοποιούνται για να μαζέψουν και να διαχωρίσουν τα ψάρια, dyneema δίχτυα,σάκους θεραπείας και  αντιαρπακτικά για προστασία από πουλιά.