Τοποθέτηση προστατευτικών διχτυών, περιμετρικά και οροφής για αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και κατασκευή διχτυών εστιών κάθε είδους.