Χρησιμοποιούνται τόσο στις ανοιχτές καλλιέργειες, όσο και στα θερμοκήπια.Προστατεύουν τα φυτά από την ηλιακή ακτινοβολία, τις έντονες καιρικές συνθήκες και τα έντομα.Ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος βαθμός σκίασης. Οι ίνες σκίασης είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας των καρπών. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη πισίνας, για parking αυτοκινήτων αλλά και κάθε είδους κάλυψη.