Προσφέρεται μεγάλη ποικιλία από δίχτυα για περίφραξη, επικάλυψη και κλείσιμο εξωτερικών χώρων, έτσι ώστε να καλύπτεται η ανάγκη κάθε πελάτη.Ειδικές εργασίες όπως οι επικαλύψεις πισίνας, χώρων στάθμευσης, γεωργικών προϊόντων, περίφραξη αθλητικών χώρων και άλλες εφαρμογές.Επιπλέον, δίχτυα προστασίας φορτίων και προϊόντων και δίχτυα προστασίας για αποθήκευση, φορτοεκφόρτωση και διακίνηση.