Χρησιμοποιούνται για την κάλυψη κτιρίων που βρίσκονται υπό κατασκευή έτσι ώστε να προστατεύουν από σοβάδες και άλλα υλικά που μπορούν να πέσουν.