Χρησιμοποιείται για προστασία κάθε είδους καλλιέργειας από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.Είναι προϊόν από ίνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, διατηρεί την αρχική του κατάσταση και είναι ανθεκτικό στις φθορές, καθώς παρουσιάζει αντοχή σε μεγ άλες θερμοκρασίες.