Σύστημα τέντας με βραχίονες, το οποίο βοηθάει στην τοποθέτηση σε χώρους με περιορισμένη στήριξη.