Τα πανιά είναι η κινητήριος δύναμη του ιστιοπλοϊκού και γι’ αυτό η συντήρηση του παίζει σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις του σκάφους.