• Κατασκευή & Επισκευή τεντών για κάλυψη όλων των στρατιωτικών οχημάτων.
  • Κατασκευή & Επισκευή όλων των θηκών και καλυμμάτων για στρατιωτικά εξαρτήματα (τελαμώνες,εξαρτήσεις κτλ.).